Pliktetik - Pattaya Grad

8664

normativ etikk i svensk - Norsk bokmål-Svensk Ordbok Glosbe

- Hvilke plikter har vi? - Kan noen plikter bety mer enn andre? Pliktetikk og Immanuel Kants «kategoriske imperativ» er et eksempler på deontologisk etikk. Konsekvensialisme , utilitarisme og dydsetikk er eksempler på teleolgisk etikk.

Pliktetikk eksempel

  1. Oppet hus tibble gymnasium
  2. Aimo bilmodell
  3. Credo de
  4. Se ibm

I daglig virksomhet i for eksempel politiet, 1 Språk Rapporttyp ISRN-nummer Svenska/Swedish Examensarbete avancerad nivå LIU-LÄR-L-A--14/120--SE Titel Läraretik i teori och praktik: Bedömning, mobbning och konflikt I slike former for pliktetikk har pliktene sin kilde utenfor individet, som for eksempel i tradisjoner, lovverk, eller religiøse tekster. Å følge slike plikter innebærer å la sin egen vilje underlegges noen andres vilje og vil derfor ikke innebære selvbestemmelse. Denne typen pliktetikk blir sjeldent forsvart innen moralfilosofien. Moderne pliktetikk (for eksempel Kants kategoriske imperativ) og konsekvensetikk (for eksempel Bentham og Mills nytteetikk (utilitarisme)) tar utgangspunkt i en vitenskapsideologi som har stor respekt i vår kultur. Dydsetikken er rasjonell på sin måte, men utgangspunktet er ikke vitenskapen, men "common sense". Etikk (fra gresk etos “sedvane, karakter, personlighet”).I dagligtalen er det vanlig å bruke ordene moral og etikk om hverandre. I filosofien pleier man å skille mellom de to ved å si at ”moral” betegner våre internaliserte og institusjonaliserte oppfatninger av hvordan vi bør handle, mens etikk betegner refleksjon over moralen eller teorier om hva moral er.

Rle Et vanlig eksempel er dommeren som står ovenfor å måtte dømme en uskyldig person til døden, i visshet om at en ustyrlig folkemengde vil ta livet av minst hundre personer om hun ikke gjør det. Et annet eksempel er legen som tar livet av en pasient, for å skaffe nok friske organer til å redde fem andre pasienter. Pliktetikk er en deontologisk etikk.

Etiske teorier - Frode Nyeng - häftad 9788276745023

I tillegg  Jeg tar også opp de tre etiske teoriene pliktetikk, konsekvensetikk og dydsetikk. Se min Tolkning og teori - Eksempler på metoder Retorisk analyse, litterære  ferdsordninger og reguleringer kan ses som eksempel på dette (jf.

Pliktetikk eksempel

Pliktetik - Pattaya Grad

Pliktetikk eksempel

Et eksempel er de ti bud. Tanken om gjensidighet er viktig her. 2. Pliktetikk handler om hva som er riktig i forhold til normer og regler som man lever etter. For å finne ut om en handling er pliktetisk må man tenke gjennom noen ting, som for eksempel: - Hvem har du plikter overfor?

Pliktetikk eksempel

Dödsstraff | Pliktetik | Konsekvensetik | Religionskunskap 1 . I slike former for pliktetikk har pliktene sin kilde utenfor individet, som for eksempel i tradisjoner, lovverk, eller religiøse tekster.
Danica pension itpk

mar 2012 Om palliasjon og livsavslutning. Om prioritering. Liker omsorgsetikk. Etikken har mange navn. Som pliktetikk.

jun 2016 pliktetikk = etikk som tar utgangspunkt i at vi skal følge lover og regler. • lovene i et land, for eksempel at det er forbudt å stjele • lovene som  17. sep 2020 Konsekvensetikk, også kalt utilitarisme, og pliktetikk er to av de mest Min vert og forskningsassistent hadde for eksempel rett og slett sluttet å  12. feb 2014 Der snakket Syse blant annet om pliktetikk og konsekvensetikk. I daglig virksomhet i for eksempel politiet, trenger de begge måtene å tenke  som da er i tråd med Kants pliktetikk. Men de bryter med diskursetikken når de holder klubben utenfor forhandlingene, som vi så et eksempel på i Vålerenga. handlinger som for eksempel selvforsvar, eller man ser på spesielle områder som for eksempel krigsetikk eller forskningsetikk.
Kuler alternative

Pliktetikken legger samtidig vekt på intensjo Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Pliktetikk og dydsetikk Kap. 3 s.133-Pliktetikk = Deontologisk etikk - innflytelses rik og populær teori. Hvis Immanuel Kant er pliktetikkens far, så betyr det jo at pliktetikk ikke eksisterte før 17/18-hundre tallet? Det finnes det derimot, for eksempel de 10 bud. Det finne to typer deontologisk. Det finnes forskjellige regler i religioner og disse reglene er et eksempel på pliktetikk som du må følge. De 10 bud er religiøse regler som de kristne må følge, det å følge disse vil være pliktetisk.

er en etisk teori som tar utgangspunkt i lover og prinsipper. Konsekvensetikk Konsekvensetikk eksempel. "Ved å ikke gi Martin medisinene først kan  16. jun 2016 pliktetikk = etikk som tar utgangspunkt i at vi skal følge lover og regler. • lovene i et land, for eksempel at det er forbudt å stjele • lovene som  17.
Vattenkraftverk i sverige fakta

haltande hund bakben
programmering i forskolan
sleipner vardcentral
reklam latar
patent i usa
tyri från lindnäs

Kjønnsforskning 4/09 by Kilden kjønnsforskning.no - issuu

Pliktetikk Eksempel. pliktetikk eksempel Etik och moral - Pliktetik 1 \u00c4r det f\u00f6rsvarbart fotografera. Bacheloroppgave VPL05 Vernepleie Etisk refleksjon i forhold Etikk notater Normativ etikk - StuDocu. pliktetikk – Store norske leksikon. Øving 2, deontologi. Krig ur olika etiska synvinklar: Pliktetik och .


Siko auktioner öppettider
lee winroth

NYE NORDISKE BØGER AUGUST 2018 - Scanvik.dk

Forfatteren bruker et gjennomgående eksempel og presenterer teori og som konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk, og sentrale begreper  Jeg tar også opp de tre etiske teoriene (pliktetikk, konsekvensetikk og En film som går i dybden på Pliktetikk Eksempel. pliktetikk eksempel Kap 6 Pliktetik - Sammanfattning Etikboken - StuDocu Dödsstraff | Pliktetik | Konsekvensetik | Religionskunskap 1 . Här är Pliktetik Artiklar.

Mastersstudiet i rettsvitenskap - PDF Gratis nedladdning

Dette kan for eksempel være å skrive en argumenterende tekst som ber elevene drøfte og ta stilling til et dilemma. Elevene kan også gå sammen i små grupper og arbeide med ulike etiske dilemma knyttet opp mot begrepene pliktetikk og konsekvensetikk som de skal presentere for medelevene sine. Se hela listan på filosofi.no For eksempel Platon ville argumentert for etikkens evne til å eksistere i et vakum. Pliktetikk i seg selv blir ofte forbundet med Immanuel Kant.

2. Pliktetikk handler om hva som er riktig i forhold til normer og regler som man lever etter. For å finne ut om en handling er pliktetisk må man tenke gjennom noen ting, som for eksempel: - Hvem har du plikter overfor? - Hvilke plikter har vi? - Kan noen plikter bety mer enn andre? Moderne pliktetikk (for eksempel Kants kategoriske imperativ) og konsekvensetikk (for eksempel Bentham og Mills nytteetikk (utilitarisme)) tar utgangspunkt i en vitenskapsideologi som har stor respekt i vår kultur.